Loại văn bản
Đơn vị ban hành
Năm/tháng ban hành
Thư mục
Số/Ký hiệu Loại văn bản/Trích yếu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Tải
08/2017/TT-BGDĐT Thông tư
Quy chế tuyển sinh trình độ đào tạo tiến sĩ và quản lý hoạt động chương trình đào tạo tiến sĩ
04/04/2017 Bộ GD-ĐT
34/2018/QH14 Luật
Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
19/11/2018 Quốc hội
43/2019/QH14 Luật
Luật Giáo dục 2019
14/06/2019 Quốc hội
08/2012/QH13 Luật
LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012
18/06/2012 Quốc hội
2356/TTr-BGDĐT Công văn
Công văn về việc tăng cường công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học
31/05/2019 Bộ GD-ĐT
01/2019/TT-BGDĐT Thông tư
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT
25/02/2019 Bộ GD-ĐT
54/2011/NĐ-CP Nghị định
Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
07/06/2019 Chính phủ
38/2019/NĐ-CP Nghị định
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
07/06/2019 Chính phủ
27-NQ/TW Nghị quyết
VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
07/06/2019 BCH TW
538 QLCL-QLVBCC Thông báo
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM VÀ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
20/05/2019 Bộ GD-ĐT
879/TB-ĐDN Thông báo
Về việc triển khai cấp Email cho toàn trường với tên miền @ndun.edu.vn
02/05/2018 Trường ĐHĐDNĐ
1628/QĐ-ĐDN Quyết định
Về việc ban hành Triết lý giáo dục của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
17/08/2018 Trường ĐHĐDNĐ
2725/QĐ-ĐDN Quyết định
Về việc ban hành mẫu Logo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
26/12/2018 Trường ĐHĐDNĐ
24/2004/QĐ-TTg Quyết định
Về việc thành lập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
26/02/2004 Chính phủ

Hệ thống tra cứu văn bản - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập hệ thống.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...