Loại văn bản
Đơn vị ban hành
Năm/tháng ban hành
Thư mục
Số/Ký hiệu Loại văn bản/Trích yếu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Tải
99/2019/NĐ-CP Nghị định
NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SỬA ĐỔI
30/12/2019 Chính phủ
21/2019/TT-BGDĐT Thông tư
Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
29/11/2019 Bộ GD-ĐT
08/2017/TT-BGDĐT Thông tư
Quy chế tuyển sinh trình độ đào tạo tiến sĩ và quản lý hoạt động chương trình đào tạo tiến sĩ
04/04/2017 Bộ GD-ĐT
34/2018/QH14 Luật
Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
19/11/2018 Quốc hội
43/2019/QH14 Luật
Luật Giáo dục 2019
14/06/2019 Quốc hội
08/2012/QH13 Luật
LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012
18/06/2012 Quốc hội
2356/TTr-BGDĐT Công văn
Công văn về việc tăng cường công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học
31/05/2019 Bộ GD-ĐT
01/2019/TT-BGDĐT Thông tư
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT
25/02/2019 Bộ GD-ĐT
54/2011/NĐ-CP Nghị định
Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
07/06/2019 Chính phủ
38/2019/NĐ-CP Nghị định
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
07/06/2019 Chính phủ
27-NQ/TW Nghị quyết
VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
07/06/2019 BCH TW
538 QLCL-QLVBCC Thông báo
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM VÀ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
20/05/2019 Bộ GD-ĐT
879/TB-ĐDN Thông báo
Về việc triển khai cấp Email cho toàn trường với tên miền @ndun.edu.vn
02/05/2018 Trường ĐHĐDNĐ
1628/QĐ-ĐDN Quyết định
Về việc ban hành Triết lý giáo dục của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
17/08/2018 Trường ĐHĐDNĐ
2725/QĐ-ĐDN Quyết định
Về việc ban hành mẫu Logo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
26/12/2018 Trường ĐHĐDNĐ

Hệ thống tra cứu văn bản - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập hệ thống.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...